کانون بسیج مداحان بهارستان

شب پنجم محرم -کربلایی سید جمال موسوی

حسینیه بین الحرمینسخنران:حجت السلا بدرلومداحی:کربلایی سیدجمال موسوی -مسلم علیزاده-سید جواد موسوی-امیرقدیری

حسینیه بین الحرمین
شب پنجم محرم 1438
با مداحی کربلایی سیدجمال موسوی