کانون بسیج مداحان بهارستان

همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی

همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی -زمان :جمعه 95/07/16 ساعت شروع 14مکان :بهارستان نسیم شهر جنب آتش نشانی مصلی بزرگ امام خمینی(ره)