به کوشش انتشارات بین‌الملل انجام شد

انتشار مجموعه اشعار عاشورایی به زبان‌های ترکی، عربی و فارسی

بسیج مداحان: انتشارات بین‌الملل مجموعه کتاب‌های اشعار عاشورایی ترکی‌، عربی و فارسی ویژه مداحان را منتشر و روانه بازار نشر کرد.

به گزارش بسیج مداحان، انتشارات بین‌الملل کتاب «از سنگ ناله خیزد» شامل غزلیات عاشورایی شاعران معاصر را منتشر و روانه بازرا نشر کرد.

در این کتاب تمامی غزلیات عاشورایی شاعران معاصر که از نظر محتوایی و شعری از کیفیت لازم برخوردار بوده‌اند‌، جمع‌آوری شده است‌، تا در اختیار مداحان قرار گیرد.

«از سنگ ناله خیزد» به کوشش مصطفی فاطمیان از بیش از 10 هزار منبع فارسی گردآوری شده است،‌ محمدرضا سنگری و محمد‌علی مجاهدی از شاعران آیینی بر این کتاب مقدمه نگاشته و آیت‌الله سید‌عبدالله فاطمی‌نیا نیز تقریظی بر آن نگاشته است.

انتشارات بین‌الملل هم‌چنین مجموعه کتاب‌ دیگری را در ارتباط با اشعار عاشورایی منتشر کرده است،‌ این مجموعه چند جلدی اشعار فارسی،‌ ترکی،‌ عربی و... را ویژه مداحان گردآوری کرده است،‌ «یک ماه خون گرفته»،‌ «نوای خیمه‌گاه» و... از عناوین این مجموعه است.