نظارت و سرکشی از ناحیه باقر شهر با حضور مسئول سازمان بسیج مداحان

نظارت و سرکشی از ناحیه باقر شهر با حضور مسئول سازمان بسیج مداحان

بسیج مداحان: نظارت و سرکشی از ناحیه باقر شهر با حضور مسئول سازمان بسیج مداحان استان تهران و هیئت همراه با حضور مسئولین کانون های نواحی ری، اسلامشهر،رباط کریم و باقرشهر ضمنا فرمانده ناحیه باقرشهر نیز حضور داشت.

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان، نظارت و سرکشی از ناحیه باقر شهر با حضور مسئول سازمان بسیج مداحان استان تهران و هیئت همراه با حضور مسئولین کانون های نواحی ری، اسلامشهر،رباط کریم و باقرشهر ضمنا فرمانده ناحیه باقرشهر نیز حضور داشت.