سازمان بسیج مداحان استان تهران

آموزش مداحی کانون بسیج مداحان پردیس

بسیج مداحان: آموزش مداحی با موضوع امربه معروف و اخلاق مداحیتوسط پیرغلام اهل بیت استاد حاج محمد حاج ابوالقاسمی و حاج آقا رضایی در حسینیه ناحیه پردیس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان،

دوره دو روزه آموزش مداحی توسط پیر غلام اهل بیت استاد حاج محمد حاج ابوالقاسمی و با حضور مداحان شهرستان پردیس برگزار شد.