کانون بسیج مداحان بهارستان

نمازظهرعاشورا-حسینیه بین الحرمین

بسیج مداحان: نماز ظهر عاشورا در حسینیه بین الحرمین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان،

نماز ظهر عاشورا