سازمان بسیج مداحان استان تهران

همایش کانون بسیج مداحان پاکدشت

بسیج مداحان: همایش کانون بسیج مداحان پاکدشت با حضور فرمانده سپاه پاکدشت و مداحان برگزارشد.

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان،

سازمان بسیج مداحان استان تهران