1394/03/17 - 17:58
بسیج مداحان: خمینی کارش به‌جایی رسیده بود که حتّی کلماتش هم معجزه آفرین شده بودند. او با جمله ای سه کلمه‌ای، به بیمه‌ی انقلاب که همانا حاصلِ عمرش بود پرداخت. کدام جمله‌ی سه کلمه ایِ امام روح‌الله، انقلاب را برای سالیان سال بیمه کرد؟ جمله‌ی تاریخ‌ساز و روح‌بخش "همین آقای خامنه ای".
1394/03/17 - 17:25
بسیج مداحان:شاعر آئینی برجسته کشورمان گفت: : شخصیت آگاهی مثل رهبری وقتی درباره امریکا چنین موضع گیری می کند باید برای ما راهگشا باشد، بهترین کار در مذاکرات لحاظ کردن خوشبین نبودن مقام معظم رهبری است.
1394/03/17 - 13:09
بسیج مداحان: مداح دل سوخته خاندان اهل بیت عصمت و طهارت گفت: اگر دیگران بخواهند مصالحه ای خلاف مصالح و منافع ملی انجام دهند و سپس بد و خوب این اتفاق را به گردن مقام معظم رهبری بیندازند مردم ما آگاهی دارند، مطلع‌اند، بصیرت دارند و می فهمند.
1394/03/16 - 18:13
بسیج مداحان: سخنران برجسته کشور گفت: تجربه مذاکره نشان داد که هرقدری که به امریکایی ها امتیاز بدهیم آنها خیانت می کنند، ملت ما، مداح ها و هیئت های ما بیدارند، هر مذاکره ای صورت بپذیرد همه خواستار روشنگری هستند.
1394/03/16 - 07:59
بسیج مداحان: مداح خاندان اهل بیت عصمت و طهارت گفت: خدا خواسته است هر کسی با رهبر معظم انقلاب بنای مخالفت بگذارد زمین بخورد و طوری زمین بخورد که هر کاری هم بکند نتواند از زمین برخیزد.

صفحات